Profil člena

Drozd Pavel

Pavel Drozd
Pracoviště, adresa: 

Katedra biologie a ekologie
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
Chittussiho 10
710 00 Ostrava

Odborné zaměření: 

Ekologie hmyzu, metody analýzy ekologických dat

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal