Profil člena

Brom Jakub

doc. Ing. Jakub Brom, Ph.D.
Pracoviště, adresa: 

Laboratoř aplikované ekologie, Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Studentská 13. České Budějovice, 370 05

Odborné zaměření: 

bioklimatologie, ekofyziologie rostlin, produkční ekologie, krajinná ekologie, dálkový průzkum Země

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal