Profil člena

Bukáček Roman

Ing. Roman Bukáček
Pracoviště, adresa: 

STUDIO B&M
Veselská 17, 591 01 Žďár nad Sázavou

Odborné zaměření: 

Studium chování ekosystémů, krajinná ekologie, analýza a syntéza terénních dat

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal