Profil člena

Guth Jiří

Mgr. Jiří Guth
Pracoviště, adresa: 

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10

Odborné zaměření: 

Ekologie krajiny
Ochrana přírody
Politika ŽP

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal