Reakce MŽP a MZe na společné stanovisko odborných společností k jihomoravským luhům

K nedávnému stanovisku odborných společností k ochraně lužních lesů v oblasti Soutoku jsme sepsali i průvodní dopis adresovaný předsedovi mlády a ministrům životního prostředí a zemědělství (http://www.cspe.cz/spolecne-prohlaseni-odbornych-spolecnosti-k-problematice-ochrany-jihomoravskych-luhu). V posledních dnech jsme obdrželi reakce z obou ministerstvech, jsou přiloženy níže. Kancelář premiéra se (zatím?) nevyjádřila. Jak se můžete přesvědčit, přístup obou ministerstvech je diametrálně odlišný. Podepsaní zástupci odborných společností se shodli, že arogantní tón reakce MZe (zejména jejího posledního odstavce), společně s několika obsaženými zavádějícími informacemi, si zaslouží naší další reakci. O dalším postupu budeme členy ČSPE informovat.

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal