Tematické setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů naší květeny (8. ročník)

 

Vážení členové České společnosti pro ekologii,

pracovní skupina pro ochranu přírody České botanické společnosti ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Botanickým ústavem AV ČR a Přírodovědeckou fakultou vás zve na:

 

Tematické setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů naší květeny (8. ročník)

 

které se uskuteční ve dnech 10. až 12. dubna 2019 v CHKO Bílé Karpaty ve Vápenkách.

 

Více informací najdete v příloze.

 

S pozdravem,

Ondřej Mudrák

tajemník ČSPE

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal