Novinky

Nabídka dvou pracovních míst na AOPK

Ústředí AOPK v Praze na Chodově hledá 2 nové kolegy – věcné garanty právě začínajícího projektu – zoologa a botanika. Náplní jejich práce bude dílem odborné posouzení kvality dat sbíraných v projektu a jejich hodnocení, dílem organizační a administrativní zajištění spolupráce s externími monitorovateli - uzavírání smluv, formální přebírání díla. Projekt "Monitoring a mapování vybraných druhů a inventarizace maloplošných chráněných území" je financován z OPŽP po dobu 6 let. Jedná se o služební místa, tj. v režimu státní služby, na dobu určitou oněch 6 let, obě místa na plný úvazek, pracoviště Praha Chodov. Deadline pro podání přihlášek je 3. ledna 2017, předpokládaný nástup co nejdříve. Detaily výběrových řízení jsou zde:

 

zoolog - http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/374/060831.pdf?seek=1511788873

 

botanik - http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/374/060889.pdf?seek=1511858957

 

nebo totéž www.nature.cz - O AOPK ČR - volná místa - ústředí - služební místa Odborný rada - Krajinný ekolog (věcný garant projektu - botanik/zoolog)

 

Vedle těchto dvou pozic AOPK hledá také projektového garanta, který bude zodpovědný za koordinaci celého projektu: http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/374/060830.pdf?seek=1511788845.

 

Kvalifikovaní uchazeči jsou velmi žádáni. Kdo má zájem, nechť se prosím hlásí způsobem popsaným v inzerátu.

Pozice v European Environment Agency (Kodaň, Dánsko)

European Environment Agency shání pracovníka – projektového manažera, viz:

 https://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/eeavacancy.2017-11-17.4780259305.

Hlavní pracovní náplní je konsolidace informací o biodiverzitě členských států EEA (tj. EU + některé další).

Granty hlavního města Prahy

 

Hlavní město Praha vyhlašuje grantový program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2018 (s ukončením realizace v roce 2019).

 

Mimo jiné je finanční podporu možné čerpat pro různé biologické průzkumy a další projekty vedoucí k podpoře ochrany přírody na území města.

 

Přijímání žádostí je od 4. 12. 2017 do 14. 12. 2017.

 

Více informací naleznete v přiložených souborech (níže) nebo na:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/zivotni_prostredi_a_energetika/index.html#granty_ZP

Vítězné studenstké přednášky a postery na konferenci Ekologie 2017

Přednášky:

1. místo: Daniel Souto-Vilarós: Border Control: Maintaining species boundaries through pollinator attracting cues

2. místo: Jindřich Prach: Středoevropský glaciál jako zalesněná krajina?

sdílené 3. místo: Jana Duchoslavová: Klonální rostliny ve stínu: vyrovnávat nebo utéct?

                           Vojtěch Kubelka: Nest predation in shorebirds: a global perspective

 

Postery:

1. místo: Klára Pyšková: Camera traps in mammal research: a carnivore study

2. místo: Lucie Vebrová: Drivers of flight activity patterns in chironomids

3. místo: Tereza Rutová: Kryptická diverzita československých blešivců

 

 

Ecological seminar

Each Tuesday at 4.15 pm, From October 3rd, University of South Bohemia

The Department of Botany, invites colleagues to attend the weekly seminars to be given (in English) by a number of prominent colleagues. The program will be updated on the webpage of the Department of Botany (http://botanika.prf.jcu.cz/seminareEco.php)

Ke stažení: 

Bulletin ČSPE

Právě vyšlo nové číslo Bulletinu České společnosti pro ekologii, ke stažení je zde.

Prohlášení Evropské ekologické federace

Výbor společnosti se připojil k následujícímu prohlášení Evropské ekologické federace, jíž je Česká společnost pro ekologii členem.

 

 

Dear EEF member Societies and European ecologists,

 

There are times when scientific societies need clearly to affirm the universality and consistency of their science. With the European Union facing the departure of the UK and decreasing consensus in other European countries, it seems such a time for our society. On behalf of the EEF Board and Council, I would like to assure everybody that the European Ecological Federation represents the scientific ecological community of the whole Europe and that we will continue to put all our efforts into working with you and on your behalf in order to strengthen ecological science in your country and the whole of Europe, no matter what happens. We will dedicate more energy than ever before to our mission, providing a forum for effective communication throughout the community of ecological scientists, disseminating ecological knowledge, acting as reliable advisors in the field of public policy, and promoting collaborative activities. We shall not cease to campaign for greater public support for the science of ecology and to encourage and help young ecologists in the early stages of their careers.

 

Sincerely,

Alberto Basset

President

Vyhlášení dalšího ročníku Ceny Vojtěcha Jarošíka

 

Nepřehlédněte prosím vyhlášení dalšího ročníku Ceny Vojtěcha Jarošíka, kterou vyhlašuje a uděluje Česká společnost pro ekologii společně s Katedrou ekologie Přírodovědecké fakulty UK. Hodnotí se původní vědecké publikace v respektovaných mezinárodních časopisech, jejichž prvním autorem je student či studentka české vysoké školy a výherce získá 10 tisíc Kč. Budeme rádi, když se zapojí maximum studentů z co nejvíc institucí.

 

Publikace s vročením 2016 můžete přihlašovat do konce dubna 2017.

 

Laureátem Ceny Vojtěcha Jarošíka za vynikající studentskou publikaci v ekologii za rok 2015 se stává Martin Weiser z katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za publikaci:

 

WEISER Martin & SMYČKA Jan (2015). A simple model for the influence of habitat resource availability on lateral clonal spread. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences 282, 20150327. DOI 10.1098/rspb.2015.0327

 

Více informací ZDE.

Vyjádření ČSPE k záměru zrušení přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice a péči o nástupnické rezervace

Česká společnost pro ekologii varuje před neuváženým postupem při územní ochraně vysoce cenných přírodních oblastí a navrhuje upřednostňování komplexní ochrany biodiverzity.

 

Plné znění vyjádření naleznete ZDE.

Ke stažení: 

ČSPE nyní naleznete na Twitteru.

Vaše přihlašovací jméno

Vaše přihlašovací jméno je identické s Vaším příjmením (malá písmena) nebo e-mailem, je ale nutné znovu vložit Vaše heslo (při prvním přihlášení). Klikněte na "změnit heslo". Vaše ČSPE

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal