Novinky

Volná pozice PhD studenta, Lleida University (Španělsko)

Na Lleida University (Španělsko) je volná pozice PhD studenta. Téma práce je ekologie hub v lesních ekosystémech. Případní zájemci se mohou hlásit do 31. 1. 2019.

 

Více informací naleznete ZDE.

AOPK ČR hledá botaniky na aktualizaci mapování biotopů

 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zve botaniky, aby se zapojili do aktualizace mapování biotopů. Data z mapování biotopů poskytla informace pro vymezení evropsky významných lokalit, slouží také jako důležitý zdroj údajů o vegetačním pokryvu celé republiky. Na mapování biotopů z let 2000-2005 navázala jeho aktualizace. Ta je z větší části zajišťována externími botaniky, kteří se do aktualizací zapojují skrze veřejnou zakázku.

Výzva k podávání nabídek do veřejné zakázky na příští sezonu bude uveřejněna do konce tohoto roku na portálu NEN (https://nen.nipez.cz/ – seznam zadávacích postupů). Do veřejné zakázky se může zapojit každý, kdo má dostatečnou kvalifikaci (zkušenosti s aktualizací mapování biotopů v uplynulých pěti letech, botanické průzkumy, průzkum prováděný v rámci obhájené diplomové práce zaměřené na botaniku a podobně na ploše cca 10 km2) a příslušné oprávnění k podnikání.

Příliv nových botaniků je vítaný, nováčkům poskytujeme všechny relevantní informace a v případě zájmu zajistíme i vstupní školení. Pro další informace se můžete obrátit na koordinátorku mapování biotopů Mgr. Pavlu Trachtovou (pavla [dot] trachtovaatnature [dot] cz).

EKOLOGIE 2019, 7. konference České společnosti pro ekologii, Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc

V příštím roce se bude konat v pořadí již sedmá konference České společnosti pro ekologii. Tentokrát se bude konat 4.–6. 9. 2019 v Olomouci. Spoluorganizátor konference je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Jazykem konference bude jak čeština, tak i angličtina.

 

Více informací najdete ZDE.

Cena Votěcha Jarošíka za vynikající studentskou publikaci v r. 2017 udělena

Více informací ZDE

Prohlášení Evropské ekologické federace

Výbor společnosti se připojil k následujícímu prohlášení Evropské ekologické federace, jíž je Česká společnost pro ekologii členem.

 

 

Dear EEF member Societies and European ecologists,

 

There are times when scientific societies need clearly to affirm the universality and consistency of their science. With the European Union facing the departure of the UK and decreasing consensus in other European countries, it seems such a time for our society. On behalf of the EEF Board and Council, I would like to assure everybody that the European Ecological Federation represents the scientific ecological community of the whole Europe and that we will continue to put all our efforts into working with you and on your behalf in order to strengthen ecological science in your country and the whole of Europe, no matter what happens. We will dedicate more energy than ever before to our mission, providing a forum for effective communication throughout the community of ecological scientists, disseminating ecological knowledge, acting as reliable advisors in the field of public policy, and promoting collaborative activities. We shall not cease to campaign for greater public support for the science of ecology and to encourage and help young ecologists in the early stages of their careers.

 

Sincerely,

Alberto Basset

President

Vyjádření ČSPE k záměru zrušení přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice a péči o nástupnické rezervace

Česká společnost pro ekologii varuje před neuváženým postupem při územní ochraně vysoce cenných přírodních oblastí a navrhuje upřednostňování komplexní ochrany biodiverzity.

 

Plné znění vyjádření naleznete ZDE.

Ke stažení: 

Vaše přihlašovací jméno

Vaše přihlašovací jméno je identické s Vaším příjmením (malá písmena) nebo e-mailem, je ale nutné znovu vložit Vaše heslo (při prvním přihlášení). Klikněte na "změnit heslo". Vaše ČSPE

© CSPE 2011 | web development Squelle Group | grafika Studio ILLEK | powered by Drupal