Cena Vojtěcha Jarošíka
Tato cena se udílí na počest vynikajícího českého ekologa a zakladatele katedry ekologie PřF UK, prof. Vojtěcha Jarošíka. ČSPE ji vyhlašuje společně s jeho katedrou. Cena se udílí za za vynikající studentskou publikaci v oboru ekologie. Výsledky jednotlivých ročníků jsou vyhlášeny níže.
Více informací