Výbor ČSPE

Výbor ČSPE, zvolený v Olomouci, 5.9.2019

Tropek Robert (předseda)
Jersáková Jana (tajemnice)
Storch David (místopředseda)
Čiháková Kateřina
Čížek Lukáš
Drozd Pavel
Remeš Vladimír
Sedláček Ondřej

Revizní komise, zvolená v Olomouci, 5.9.2019

Dolný Aleš
Kalusová Veronika
Knapp Michal
Mikátová Blanka
Sam Kateřina

Výbor ČSPE v minulých funkčních obdobích:

Výbor ČSPE, zvolený v Českých Budějovicích, 24.10. 2015.
Lukáš Čížek, Jan Dušek (místopředseda), Jana Jersáková (místopředsedkyně), Ondřej Mudrák (tajemník), David Storch (předseda), Robert Tropek, Kateřina Štajerová

Revizní komise ČSPE, zvolena v Českých Budějovicích, 24.10. 2015.
Pavel Drozd Pavel.Drozd@osu.cz

Výbor ČSPE, zvolený v Kostelci nad Černými lesy, 22.10.2011
Šantrůčková Hana, Storch David, Devetter Miloslav, Boukal David, Dušek Jan, Schlaghamerský Jiří, Mudrák Ondřej

Revizní komise ČSPE, zvolena v Kostelci nad Černými lesy, 22.10.2011
Dolný Aleš, Müllerová Jana

Výbor ČSPE, zvolený v Třeboni, 26.4.2008
Devetter Miloslav, Herben Tomáš, Lepš Jan, Rynda Ivan, Storch David, Svoboda Miroslav, Šantrůčková Hana

Revizní komise ČSPE, zvolena v Třeboni, 26.4.2008
Drozd Pavel, Schlaghamerský Jiří