Výbor ČSPE

Výbor ČSPE, zvolený v Brně, 8.9.2022

Storch David (předseda)
Jersáková Jana (tajemnice)
Mudrák Ondřej (místopředseda)
Čížek Lukáš
Sedláček Ondřej

Revizní komise, zvolená v Brně, 8.9.2022

Jan Roleček
Irena Šímová
Martin Weiser

Výbor ČSPE v minulých funkčních obdobích:

Výbor ČSPE, zvolený v Olomouci, 5.9. 2019: Tropek Robert (předseda), Storch David (místopředseda), Jersáková Jana (tajemnice), Čiháková Kateřina, Čížek Lukáš, Drozd Pavel, Remeš Vladimír, Sedláček Ondřej

Revizní komise ČSPE, zvolena v Českých Budějovicích, 5.9. 2019Dolný Aleš, Kalusová Veronika, Knapp Michal, Mikátová Blanka, Sam Kateřina

Výbor ČSPE, zvolený v Českých Budějovicích, 24.10. 2015: David Storch (předseda), Jan Dušek (místopředseda), Jana Jersáková (místopředsedkyně), Lukáš Čížek, Ondřej Mudrák (tajemník), Robert Tropek, Kateřina Štajerová

Revizní komise ČSPE, zvolena v Českých Budějovicích, 24.10. 2015: Pavel Drozd

Výbor ČSPE, zvolený v Kostelci nad Černými lesy, 22.10.2011: Šantrůčková Hana, Storch David, Devetter Miloslav, Boukal David, Dušek Jan, Schlaghamerský Jiří, Mudrák Ondřej

Revizní komise ČSPE, zvolena v Kostelci nad Černými lesy, 22.10.2011: Dolný Aleš, Müllerová Jana

Výbor ČSPE, zvolený v Třeboni, 26.4.2008: Devetter Miloslav, Herben Tomáš, Lepš Jan, Rynda Ivan, Storch David, Svoboda Miroslav, Šantrůčková Hana

Revizní komise ČSPE, zvolena v Třeboni, 26.4.2008: Drozd Pavel, Schlaghamerský Jiří