Bulletin ČSPE
Bulletin slouží k informování členů společnosti. Obvykle vychází jednou ročně.