Česká společnost pro ekologii je odbornou společností, která sdružuje vědecké, vědecko-pedagogické a odborné pracovníky, studenty a další osoby zabývající se ekologií.
Více o ČSPE

Novinky