Létající semináře

Na základě pověření valným shromážděním se výbor právě pokouší obnovit Létající semináře. Členové obdrželi výzvu k návrhu témat seminářů (viz poslední číslo Bulletinu ČSPE), na jejímž základě výbor rozhodne o dalším osudu této aktivity ČSPE.