Členství v ČSPE

Postup při žádosti o členství

  1. Vyplňte online žádost o členství. Neopomeňte vyplnit informace o Vašem pracovišti, případně i o odborných zájmech.
  2. Protože jsme odbornou společností, každého nového člena schvaluje individuálně výbor. V případě nutnosti si dodatečné informace vyžádáme od nově přihlášených členů, nebo od kolegů ze stejného pracoviště.
  3. Po schválení členství Vám přijde automaticky vygenerovaný email, po jehož obdržení se stanete řádným členem ČSPE. Pokud tento email neobdržíte do třech týdnů od vyplnění žádosti, ozvěte se na email info@cspe.cz.
  4. Všichni členové mají po přihlášení přístup k zabezpečenému obsahu a možnosti online hlasování (pouze pro případ voleb výboru).

Financování

Činnost České společnosti pro ekologii je financována především z pravidelných příspěvků svých členů. Výbor ČSPE na svém zasedání dne 29. 10. 2008 schválil výši členských příspěvků takto:

  • Základní 300 Kč, snížený 100 Kč (studenti, senioři a osoby na rodičovské dovolené).
  • Platby budou provedeny bankovním převodem.
  • Číslo účtu u Poštovní spořitelny je 219259025/0300.
  • Do zprávy pro příjemce vždy uveďte své jméno a příjmení.