Seznam členů

Seznam členů ČSPE, kteří souhlasili se zveřejněním svých údajů (seznam všech členů je přístupný pouze přihlášenému uživateli).

(1.-54. z 54 výsledků)

Člen Podrobné informace

Mgr. Irena Axmanová Ph.D.

Jméno: Irena

Přijmení: Axmanová

Titul před jménem: Mgr.

Titul za jménem: Ph.D.

Pracoviště: Ústav botaniky a zoologie, PřF, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 61137 Brno

Odborné zaměření: ekologie a diverzita vegetace, invazní druhy

Jiří Bárta

Jméno: Jiří

Přijmení: Bárta

Pracoviště: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Katedra biologie ekosystémů Laboratoř molekulární ekologie

Odborné zaměření: molekulární ekologie, izolace DNA/RNA, kvantifikace genové exprese

doc. Ing. MgA. David Boukal Ph.D.

Jméno: David

Přijmení: Boukal

Titul před jménem: doc. Ing. MgA.

Titul za jménem: Ph.D.

Pracoviště: Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta,Katedra biologie ekosystémů /Biologické centrum AV ČR, v.v.i.Entomologický ústavBranišovská 31České Budějovice37005

Odborné zaměření: evoluční ekologie, populační dynamika, dynamika společenstev, antropogenní změny; ryby, vodní hmyz

Mgr. Pavel Karel Bystřický

Jméno: Pavel Karel

Přijmení: Bystřický

Titul před jménem: Mgr.

Pracoviště: Univerzita Karlova, Katedra Ekologie, Viničná 7, Praha

Odborné zaměření: Ekologie tekoucích vod, biologie korýšů, blešivci, kryptické druhové komplexy

Bc. Kateřina Czajová

Jméno: Kateřina

Přijmení: Czajová

Titul před jménem: Bc.

Pracoviště: Chittussiho 10, Slezská Ostrava

Odborné zaměření: Entomolog

RNDr. Barbora Čepelová

Jméno: Barbora

Přijmení: Čepelová

Titul před jménem: RNDr.

Pracoviště: K. Tomana 824, 272 04 Kladno

Odborné zaměření: botanik

Členem od: 29. 08. 2013

RNDr. Lukáš Drag Ph.D.

Jméno: Lukáš

Přijmení: Drag

Titul před jménem: RNDr.

Titul za jménem: Ph.D.

Pracoviště: Biologické centrum AV ČR Entomologický ústav Branišovská 31/1160 370 05 České Budějovice

Odborné zaměření: saproxylický hmyz, ekologie společenstev, populační a ochranářská genetika

Členem od: 03. 09. 2013

před Antonín Hegr za

Jméno: Antonín

Přijmení: Hegr

Titul před jménem: před

Titul za jménem: za

Pracoviště: Praha 4

Odborné zaměření: weby

Členem od: 07. 10. 2022

Antonín Hlaváček

Jméno: Antonín

Přijmení: Hlaváček

Pracoviště: Katedra Zoologie, Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova

Odborné zaměření: Dálkové migrace, ekofyziologie a biogeografie pestřenek (Diptera: Syrphidae)

Mgr. Eva Horčičková Ph.D.

Jméno: Eva

Přijmení: Horčičková

Titul před jménem: Mgr.

Titul za jménem: Ph.D.

Pracoviště: Centre for Functional Ecology – Science for People & the Planet, Calçada Martim de Freitas 3000-456 Coimbra, Portugal

Odborné zaměření: Interakce rostlin a živočichů (volně žijící kopytníci v krajině, polinační ekologie)

Členem od: 28. 08. 2013

Mgr. Jan Hrček Ph.D.

Jméno: Jan

Přijmení: Hrček

Titul před jménem: Mgr.

Titul za jménem: Ph.D.

Pracoviště: Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR a Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity Branišovská 31, 37005 České Budějovice

Odborné zaměření: ekologie společenstev, molekulární ekologie, ekologie hmyzu

Členem od: 13. 01. 2020

RNDr. Michal Choma Ph.D.

Jméno: Michal

Přijmení: Choma

Titul před jménem: RNDr.

Titul za jménem: Ph.D.

Pracoviště: Katedra biologie ekosystémů PřF JU v ČB, Branišovská 1760, České Budějovice 37005

Odborné zaměření: ekologie půdních mikroorganismů

Členem od: 04. 09. 2015

RNDr. Alica Chroňáková PhD.

Jméno: Alica

Přijmení: Chroňáková

Titul před jménem: RNDr.

Titul za jménem: PhD.

Pracoviště: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. – Ústav půdní biologieNa Sádkách 7, 370 05 České Budějovice

Odborné zaměření: mikrobiální ekologie, půdní mikrobiologie

Členem od: 26. 08. 2015

Tomáš Kadlec

Jméno: Tomáš

Přijmení: Kadlec

Pracoviště: Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha-Suchdol

Odborné zaměření: entomologie, ekologie a ochranářská biologie hmyzu

Členem od: 11. 03. 2020

Mgr. Veronika Kalusová Ph.D.

Jméno: Veronika

Přijmení: Kalusová

Titul před jménem: Mgr.

Titul za jménem: Ph.D.

Pracoviště: Ústav botaniky a zoologie PřF, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno

Odborné zaměření: ekologie rostlinných společenstev, rostlinné invaze, urbánní ekologie

Členem od: 22. 07. 2019

RNDr. Petr Klimeš Ph.D.

Jméno: Petr

Přijmení: Klimeš

Titul před jménem: RNDr.

Titul za jménem: Ph.D.

Pracoviště: Entomologický ústav, Biologické centrum AVČR, České Budějovice

Odborné zaměření: Ekologie hmyzích společenstev

Členem od: 07. 09. 2015

Bc. Ondřej Kořínek

Jméno: Ondřej

Přijmení: Kořínek

Titul před jménem: Bc.

Pracoviště: Student FŽP ČZU

Odborné zaměření: Invazní ekologie, krajinná ekologie, biologie ochrany přírody, dendrologie,

Členem od: 28. 09. 2020

RNDr. Vlastimil Kostkan Ph.D.

Jméno: Vlastimil

Přijmení: Kostkan

Titul před jménem: RNDr.

Titul za jménem: Ph.D.

Pracoviště: CONBIOS s.r.o. (CONservation BIOlogy Service) Ostřihom 31, 66491, Ivančice

Odborné zaměření: ekologie živočichů, Conservation Biology

Ing. Ondřej Košulič Ph.D.

Jméno: Ondřej

Přijmení: Košulič

Titul před jménem: Ing.

Titul za jménem: Ph.D.

Pracoviště: Ústav ochrany lesů, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 3, Brno 61300

Odborné zaměření: ekologie pavouků, ochranářská biologie, biologická ochrana proti škůdcům

Členem od: 09. 08. 2020

Mgr. Tomáš Koubek Ph.D.

Jméno: Tomáš

Přijmení: Koubek

Titul před jménem: Mgr.

Titul za jménem: Ph.D.

Pracoviště: Katedra botaniky Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Benátská 2 128 01 PRAHA 2

Odborné zaměření: populační biologie rostlin se zaměřením na vliv patogenů na populace rostlin, klonální rostliny

Petr Kozel

Jméno: Petr

Přijmení: Kozel

Pracoviště: Entomologický ústav, Biologické centrum AVČR & Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice

Odborné zaměření: entomologie, ekologie

Členem od: 14. 09. 2015

RNDr. Vojtěch Kubelka Ph.D.

Jméno: Vojtěch

Přijmení: Kubelka

Titul před jménem: RNDr.

Titul za jménem: Ph.D.

Pracoviště: Katedra zoologie a Centrum polární ekologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita

Odborné zaměření: evoluční ekologie ptáků, životní strategie, komparativní přístup, interakce predátor-kořist, hnízdní a migrační chování, populační dynamika, vliv envoromentálních změn, bahňáci, …

Členem od: 21. 10. 2013

RNDr., CSc. Jan Květ dr.h.c.

Jméno: Jan

Přijmení: Květ

Titul před jménem: RNDr., CSc.

Titul za jménem: dr.h.c.

Pracoviště: CzechGlobe – Ústav pro výzkum globální změny AV ČR v.v.i. Brno, pracoviště Třeboň, Palackého nám.41, 379 01 Třeboň

Odborné zaměření: produkční ekologie rostlin, ekologie a ochrana mokřadů

Mgr. et Bc. Jan Lechner

Jméno: Jan

Přijmení: Lechner

Titul před jménem: Mgr. et Bc.

Pracoviště: OSVČ

Odborné zaměření: Péče o životní prostředí – krajina,Ekologie,Fotografie

Wannes Leirs

Jméno: Wannes

Přijmení: Leirs

Pracoviště: Charles University, Viničná 7, 128 00 Nové Město

Odborné zaměření: Ecology

Mgr. Barbora Lepková

Jméno: Barbora

Přijmení: Lepková

Titul před jménem: Mgr.

Pracoviště: Katedra botaniky PřF UK, Benátská 2, Praha 2, 128 01

Odborné zaměření: geobotanika

Členem od: 27. 08. 2013

RNDr. Peter Mikula Ph.D.

Jméno: Peter

Přijmení: Mikula

Titul před jménem: RNDr.

Titul za jménem: Ph.D.

Pracoviště: Ústav biologie obratlovců, Akademie věd České republiky, Květná 8, Brno 603 65, Česká republika

Odborné zaměření: Behaviorální ekologie, komparativní analýzy, makroekologie

Členem od: 14. 09. 2015

Julien Mocq Ph.D.

Jméno: Julien

Přijmení: Mocq

Titul za jménem: Ph.D.

Pracoviště: Branišovská 1645/31A, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice

Odborné zaměření: Biotic and abiotic influences on trophic interactions

Členem od: 23. 07. 2019

Anna Mrázová

Jméno: Anna

Přijmení: Mrázová

Pracoviště: BC AV ČR, České Budějovice

Odborné zaměření: Multitrofické interakce, potravní chování ptáků, obrana rostlin

RNDr. Ondřej Mudrák Ph.D.

Jméno: Ondřej

Přijmení: Mudrák

Titul před jménem: RNDr.

Titul za jménem: Ph.D.

Pracoviště: Botanický ústav AV ČR, Dukelská 135, 379 82 Třeboň

Odborné zaměření: ekologie rostlin

Mgr. Jana Müllerová Ph.D.

Jméno: Jana

Přijmení: Müllerová

Titul před jménem: Mgr.

Titul za jménem: Ph.D.

Pracoviště: Oddělení GIS a DPZ, Botanický ústav AVČR, 252 43 Průhonice

Odborné zaměření: studium změn vegetace a krajiny s využitím dálkového průzkumu a metod GIS

Ms. Derya Öztürk

Jméno: Derya

Přijmení: Öztürk

Titul před jménem: Ms.

Pracoviště: Department of Ecosystems Biology, Faculty of Science, University of South Bohemia, Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice, Czechia

Odborné zaměření: Impacts of climate change on overwintering freshwater macroinvertebrates

Členem od: 25. 07. 2019

RNDr. Hana Pánková Ph.D.

Jméno: Hana

Přijmení: Pánková

Titul před jménem: RNDr.

Titul za jménem: Ph.D.

Pracoviště: BÚ AV ČR, 252 43 Průhonice

Odborné zaměření: Populační biologie ohrožených druhů- Minuartia verna agg.Arbuskulární mykorhiza z pohledu lokálních adaptací

Doc. Mgr. Petr Pokorný Ph.D.

Jméno: Petr

Přijmení: Pokorný

Titul před jménem: Doc. Mgr.

Titul za jménem: Ph.D.

Pracoviště: Centrum pro teoretická studia, Univerzita Karlova, Husova 4, Praha 1, 100 00

Odborné zaměření: Paleoekologie, environmentální archeologie

Členem od: 16. 07. 2019

Mgr. Eva Rázgová

Jméno: Eva

Přijmení: Rázgová

Titul před jménem: Mgr.

Pracoviště: Polní 23, 252 64 Velké Přílepy

Odborné zaměření: – tvorba webových aplikací a komunikační strategie, popularizace přírodních věd

Doc. Vladimír Remeš Ph.D.

Jméno: Vladimír

Přijmení: Remeš

Titul před jménem: Doc.

Titul za jménem: Ph.D.

Pracoviště: Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, 17. listopadu 50, 77146 Olomouc

Odborné zaměření: evoluční ekologie; ornitologie

Mgr. Eva Remešová Ph.D.

Jméno: Eva

Přijmení: Remešová

Titul před jménem: Mgr.

Titul za jménem: Ph.D.

Pracoviště: Katedra zoologie a ornitologická laboratoř, Univerzita Palackého v Olomouci, 17.listopadu 50, Olomouc, 771 50

Odborné zaměření: ornitologie, migrace, klimatická změna

Členem od: 29. 10. 2015

Ruffy Rodrigo

Jméno: Ruffy

Přijmení: Rodrigo

Pracoviště: Department of Forest Ecology, Faculty of Forestry and Wood Sciences, Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic

Odborné zaměření: Forest Ecology

Členem od: 10. 08. 2019

Mgr. Jan Roleček Ph.D.

Jméno: Jan

Přijmení: Roleček

Titul před jménem: Mgr.

Titul za jménem: Ph.D.

Pracoviště: Botanický ústav AV ČR, oddělení paleoekologie, Lidická 25/27, Brno, 60200

Odborné zaměření: botanik

Mgr. Jana Růžičková Ph.D.

Jméno: Jana

Přijmení: Růžičková

Titul před jménem: Mgr.

Titul za jménem: Ph.D.

Pracoviště: ELKH-ELTE-MTM Integrative Ecology Research Group, Budapest, Hungary

Odborné zaměření: Ekologie střevlíkovitých brouků

Mgr. Jan Skalík

Jméno: Jan

Přijmení: Skalík

Titul před jménem: Mgr.

Pracoviště: Schodová 8

Odborné zaměření: environmentální sociologie

Členem od: 06. 06. 2022

Ing. et Bc. David Sommer

Jméno: David

Přijmení: Sommer

Titul před jménem: Ing. et Bc.

Pracoviště: Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta UK, Viničná 7, Praha 2, 128 44Department of zoology, Faculty of Science, Charles University, Vinicna 7, Praha 2, 128 44 CZKatedra ekologie, Fakulta životního prostředí ČZU, Kamýcká 1176, Praha, 165 21 CZDepartment of ecology, Faculty of Environmental Sciences, Czech University of Life Sciences in Prague, Kamycka 1176, Praha, 165 21 CZ

Odborné zaměření: Entomologie

Dr. Bojana Stojanova

Jméno: Bojana

Přijmení: Stojanova

Titul před jménem: Dr.

Pracoviště: Faculty of science, Charles University, Prague Population Ecology, Botanical Institute AVCR, Pruhonice

Odborné zaměření: Evolutionary ecology

Členem od: 28. 07. 2017

RNDr. Pavel Šebek Ph.D.

Jméno: Pavel

Přijmení: Šebek

Titul před jménem: RNDr.

Titul za jménem: Ph.D.

Pracoviště: Entomologický ústav, Biologické centrum AVČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice

Odborné zaměření: ekologie, ochrana přírody

Členem od: 26. 08. 2013

RNDr. Alena Ševců Ph.D.

Jméno: Alena

Přijmení: Ševců

Titul před jménem: RNDr.

Titul za jménem: Ph.D.

Pracoviště: Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, Liberec

Odborné zaměření: environmentální mikrobiologie

Členem od: 07. 11. 2011

doc. Ing. Petra Šímová Ph.D.

Jméno: Petra

Přijmení: Šímová

Titul před jménem: doc. Ing.

Titul za jménem: Ph.D.

Pracoviště: Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 16521 Praha 6

Odborné zaměření: dálkový průzkum Země a GIS v ekologii, modely distribuce druhů, ekologie ptáků, krajinná ekologie

Eva Šmerdová (Hettenbergerová)

Jméno: Eva

Přijmení: Šmerdová (Hettenbergerová)

Pracoviště: Ústav botaniky a zoologiePřírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno

Odborné zaměření: botanika

RNDr. Robert Tropek Ph.D.

Jméno: Robert

Přijmení: Tropek

Titul před jménem: RNDr.

Titul za jménem: Ph.D.

Pracoviště: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a Biologické centrum AV ČR

Odborné zaměření: ekologie hmyzu, polinační ekologie, ekologie společenstev, tropická ekologie, ekologie obnovy, biologie ochrany přírody

Bc. Lukáš Tůma

Jméno: Lukáš

Přijmení: Tůma

Titul před jménem: Bc.

Pracoviště: Magistrát hl. m. Prahy, odbor: OCP, oddělení environmentálních projektů

Odborné zaměření: Ekologie, entomologie – chov exotického hmyzu, zastupitel MČ Praha 7

RNDr. Zdeněk Tyller

Jméno: Zdeněk

Přijmení: Tyller

Titul před jménem: RNDr.

Pracoviště: Muzeum regionu Valašsko, Horní nám. 2, 755 01, Vsetín

Odborné zaměření: ornitologie

Tomáš Václavík

Jméno: Tomáš

Přijmení: Václavík

Pracoviště: Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, katedra ekologie a ŽP, Šlechtitelů 27, 78371 Olomouc

Odborné zaměření: krajinná ekologie GIS a DPZ land use ekosystémové služby

Členem od: 03. 07. 2019

Mgr. Jana Vokurková

Jméno: Jana

Přijmení: Vokurková

Titul před jménem: Mgr.

Pracoviště: Katedra Ekologie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova Viničná 7 Praha 2 128 44

Odborné zaměření: ekologie ptáků, bioakustika, biodiverzita

Ivan Zwach

Jméno: Ivan

Přijmení: Zwach

Pracoviště: důchodce, invalida

Odborné zaměření: důchodce, invalida

Jakub Žák

Jméno: Jakub

Přijmení: Žák

Pracoviště: Ústav biologie obratlovců, AV ČR, Květná 8, Brno, 60300

Odborné zaměření: Evoluční ekologie ryb