ČSPE se připojuje k mezinárodnímu Dni ekologie – rozhovory o ekologii

Evropská ekologická federace (European Ecolological Federation), jejímž je Česká společnost pro ekologii členem, nás vyzvala k připojení se k mezinárodnímu Dni ekologie (Ecology Day), který probíhá pod záštitou ekologických společností jednotlivých evropských států. Cílem celé akce je propagovat ekologickou vědu a její uplatnění ve společnosti. Protože výzva přišla na poslední chvíli, a vzhledem k současné situaci, jsme se […]