Exkurze ČSPE – Revitalizace těžeben rašeliny v jižních Čechách

S vírou, že tento podzim bude naše společnost (s malým počátečním písmenem) stále fungovat, zveme členy i další zájemce na exkurzi do revitalizovaných jihočeských težeben. Exkurzi povede 9. října Martin Kysela z LČR. Doprava společným autobusem z Českých Budějovic, případně vlastním prostředkem k Borkovickým blatům. Veškeré detaily v této pozvánce: https://www.cspe.cz/wp-content/uploads/2021/09/pozvanka-na-exkurzi-cspe-2021.pdf
Závazné přihlášky prosíme vyplnit do formuláře (https://bit.ly/3DXJJUv) do 19.9.2021. Kontaktní osoba Jana Jersáková, jersa@centrum.cz.