Prohlášení ČSPE k nivním ekosystémům na soutoku Moravy a Dyje (září 2009)

Stanovisko vypracovala expertní skupina ČSPE pod vedením J. Schlaghamerského
17. září 2009