Vyjádření ČSPE k záměru zrušení přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice a péči o nástupnické rezervace (2017)

Česká společnost pro ekologii varuje před neuváženým postupem při územní ochraně vysoce cenných přírodních oblastí a navrhuje upřednostňování komplexní ochrany biodiverzity.

Ke stažení:

Vyjádření ČSPE Oslava a Chvojnice.