Ekologie 2022

Ekologie 2022 – 8. konference České společnosti pro ekologii

Podrobný program konference: https://bit.ly/3CYL2ED

SBORNÍK ABSTRAKTŮ: https://bit.ly/3x2aO72

Facebook:  https://fb.me/e/1yEesfsVJ

Konferenční email: ekologie2022@gmail.com

Registrační formulář: https://bit.ly/3MfRXu8

Česká společnost pro ekologii (ČSPE) a Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně (LDF MENDELU) pořádají v Brně ve dnech 7.–9. 9. 2022 v pořadí osmou konferenci České společnosti pro ekologii. Konferenčním jazykem bude angličtina. Proto prosíme, abyste informaci o konferenci šířili i mezi své zahraniční kolegy.
Téma konference: Konference pokrývá celé spektrum ekologie jako vědního oboru a jeho aplikací, včetně ochrany přírody.

Zvaná přednáška: Prof. Jörg Müller (University of Würzburg) – Between chainsaws and bark beetles: lessons learned for biodiversity management in forests

Rising Stars (zvané přednášky mladých nadějných ekologů):

Jan Hrček, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

Kateřina Kopalová, Univerzita Karlova, Praha

Martin Jiroušek, Mendelova univerzita, Brno

Ondřej Mottl, University of Bergen, Norsko

Lucie Vítková, Česká zemědělská univerzita, Praha

Zvané přednášky laureátů Ceny Vojtěcha Jarošíka 2019-2021: Eliška Bohdalková, Samuel Dijoux, Lenka Harmáčková, Michael Mikát, Peter Mikula, Anna Šolcová, Jiří Tůma,  Jakub Žák

Důležité termíny
Termín konání konference: 7.–9. 9. 2022
Otevření registrace: 31. 5. 2022
Snížené vložné při včasné registraci: 4.8. 2022 (prodloužený termín)
Registrace abstraktů: 4.8. 2022 (prodloužený termín)
Rezervace ubytování: 15. 8. 2022
Deadline pro přihlášení: 31. 8.2022

Místo konání konference
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno-sever-Černá Pole, Budova Q, Aula Q01 a foyer https://1url.cz/@ekonomkagooglemap

Účastnické poplatky do 4. 8. 2022 (prodloužený termín)
Člen – plné 2200 Kč
Člen – snížené* 1000 Kč
Nečlen – plné 2800 Kč
Nečlen – snížené* 1300 Kč

Účastnické poplatky od 4. 8. do 31. 8. 2022
Člen – plné 2500 Kč
Člen – snížené* 1200 Kč
Nečlen – plné 3100 Kč
Nečlen – snížené* 1600 Kč
*Snížené poplatky platí pro studenty a důchodce.

Požádat o členství v ČSPE lze vyplněním formuláře na https://www.cspe.cz/registrace/

Účastnický poplatek zahrnuje:
● účast na konferenci, občerstvení během přestávek
● večerní raut ve čtvrtek

Účastnický poplatek nezahrnuje:
● obědy (lze objednat při online registraci, platí se individuálně v menze)
● snídaně (lze objednat zároveň s rezervací ubytování)
● společenský večer ve středu
● ubytování

Předběžný program konference
Středa 7. 9. 2022
12:00 – 19:00 Vědecký program
Od 20:00 Společenský večer v pivnici Pegas v centru Brna (není v ceně konferenčního poplatku, nutná je registrace)
Čtvrtek 8. 9. 2022
9:00 – 19:00 Vědecký program
Od 20:00 RAUT v prostorách budovy X v areálu Mendelovy Univerzity (v ceně konferenčního poplatku)
Pátek 9. 9. 2022
9:00 – 12:30 Vědecký program

Pokyny pro přihlašování příspěvků
Nadále bychom rádi udrželi charakter konference coby mezioborové platformy sloužící k setkávání ekologů nejrůznějších specializací a přístupů, ať již metodologických, konceptuálních nebo taxonomických. Proto nebudeme ani nadále vést specializované paralelní bloky specializovaných přednášek, ale upřednostníme jeden souběžný mezioborový blok. Koncipujte proto, prosím, své příspěvky spíše obecněji, s mezioborovými přesahy. Kvůli větší internacionalizaci naší společnosti a zapojení zahraničních ekologů působících v ČR i v okolních zemích jsme se rozhodli vést program konference zcela v anglickém jazyce, a to včetně posterů. Věříme, že jsme všichni zvyklí své projekty v angličtině prezentovat a nebude tak větší problém zahraniční kolegy seznámit s naším výzkumem a zapojit je do ČSPE. Abstrakt musí mít maximálně 1500 znaků, název příspěvku nesmí přesáhnout 100 znaků. Z časových i prostorových důvodů bohužel musíme omezit počet příspěvků, každý účastník proto může přihlásit pouze jednu přednášku nebo jeden poster. Příspěvky se přihlašují společně s registrací k účasti zde: https://bit.ly/3MfRXu8

Pokyny pro placení
Účastnické poplatky posílejte na účet č. 219259025/0300. Snížené vložné je možné uhradit do 25. 7. 2022. Konkrétní pokyny pro zaplacení poplatků (včetně individuálního variabilního symbolu) obdržíte emailem do několika dnů po registraci. Doklady o zaplacení budou vystavovány během konference u registrace. V případě jakýchkoliv nejasností nebo jiných dotazů ohledně platby se obracejte na tajemnici ČSPE Janu Jersákovou (jersa@centrum.cz).

Ubytování a stravování
Ubytování si zajišťuje a platí každý účastník sám. Rezervace kolejí je možná do 15. 8. 2022.
Je možné využít koleje Jana Amose Komenského (dále jen “JAK”) nacházející se v městské části Brno-Černá Pole, ul. Kohoutova 3−11, 613 00 Brno. Koleje jsou vzdáleny 1,5 km od sídla Mendelovy univerzity (dvě trolejbusové zastávky), kde jsou pro účastníky konference rezervovány dvoulůžkové pokoje na bloku C se společným sociálním zařízením na chodbě (cena 200,- Kč/ os./ noc) a na bloku D s vlastním sociálním zařízením a kuchyňským koutem dvoulůžkové pokoje (cena 300,- Kč/ os./ noc), rektorské dvoulůžkové (cena 500,- Kč/ os./ noc), třílůžkové (cena 250,- Kč/ os./ noc) a jeden čtyřlůžkový (cena 200,- Kč/ os./ noc). K ceně je nutné připočíst 25,- Kč ubytovací poplatek/os./noc. Pro rezervaci lůžka kontaktujte ubytovací kancelář kolejí JAK: tel. 545 128 340, mob. 739 682 038, email: skm.koleje.jak@mendelu.cz.
Další rezervace lůžek jsou možné na kolejích Akademie (dále jen “KA”), které se nacházejí v objektu univerzity “Z”, taktéž v městské části Brno-Černá Pole, Tř. Generála Píky 7, 613 00 Brno. Koleje jsou vzdáleny 1 km od sídla univerzity (dvě tramvajové zastávky). Rezervovány jsou jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje. Cena 650,- Kč/ os./ noc + 21,- Kč ubytovací poplatek/os./noc při obsazenosti celého pokoje. Pokud bude na dvoulůžkovém pokoji sama jedna osoba, platí 650,- Kč plus 80 % za neobsazené lůžko, tedy 1 170,- Kč za noc). Pro rezervaci lůžka kontaktujte ubytovací kancelář kolejí AK: tel. 545 136 117, mob. 739 682 037, email: skm.koleje.akademie@mendelu.cz.
Pro upřesnění rezervace uvádějte název akce EKOLOGIE 2022. Pro urychlení procesu ubytování na kolejích v den příjezdu doporučujeme již při telefonické či emailové objednávce ubytování nahlásit adresu trvalého bydliště, datum narození, číslo občanského průkazu nebo u cizinců číslo pasu.
Snídani je možné objednat při rezervaci ubytování.
Oběd je nutné objednat při registraci. Platit se bude samostatně v menze podle výběru jídla. Obědy budou vydávány v hlavní menze v kampusu Mendelovy univerzity. Cena za oběd je cca 200,- Kč (polévka, hlavní chod, salát, zákusek). Výběr konkrétního jídla bude zveřejněn až před konferencí.

Organizační výbor: Šárka Mašová, Ondřej Košulič, Robert Tropek, Vladimír Remeš, Jana Jersáková

Vědecký výbor: Robert Tropek, Ondřej Košulič, David Boukal, Aleš Dolný, Pavel Drozd, Milan Chytrý, Jana Jersáková, Jitka Klimešová, Radek Michalko, Stano Pekár, Luboš Purchart, Vladimír Remeš, Kateřina Sam, David Storch, Miroslav Svoboda, Jan Šipoš, Jiří Vojar

Pro více informací navštivte

FB event

Leták konference Ekologie 2022 (anglická verze) – prosíme o šíření na Vašich institucích

Podrobné informace v pdf (anglická verzDavid