Ekologie 2013

Jak se dostanu na místo?

Konference Ekologie 2013 se koná v aule univerzitního komplexu Vinařská (koleje, menza,…): Vinařská 499/5, Pisárky, Brno (hlavní vstup). Účastníky minulých Zoologických dnů upozorňujeme, že ty se konaly vedle na Ekonomicko-správní fakultě MU (tam naše konference není!), ale večeře byla právě v budově, kde se naše konference koná.

Areál najdete na mapě zde:
http://www.muni.cz/general/mu_quarters/complex_map/6

Jedná se o budovu E,F na mapě.

Zde také najdete informace o místní dopravě. V krátkosti:

Od brněnského hlavního nádraží pojedete šalinou (= tramvají) č. 1 směrem na Pisárky a vystoupíte na zastávce “Vystaviště – hlavní vstup”. Přejdete přes ulici (Hlinky) a dáte se po směru jízdy až po ulici Vinařská, to se dáte do kopce až do areálu. Při cestě autem z větší dálky doporučujeme vyjet na výjezd Brno-západ, a poté co projedete Pisáreckým tunelem se dát směrem na centrum po ulici Hlinky, z ní odbočit do leva na Vinařskou. Z jiných směrů případně sledujte ukazatele na brněnské výstaviště.

Pozor: parkování v areálu je nově zpoplatněné, jsou tam závory a musíte si vzít lísteček. Ubytovaní (hosté Garni hotelu) mají parkování zdarma: Parkovací lísteček si na recepci A3 (v Garni hotelu) nechají před odjezdem deaktivovat a do 20 min. (maximálně!) mohou pomocí tohoto lístku vyjet z parkoviště.

Z ulice Vinařská se dáte přes parkoviště po širokém schodišti k vstupu do budovy a uvnitř zabočíte vlevo k naší recepci před aulou.

 

Aktualizace k 9. 10. 2013

Program konference ZDE

 

Pozor na rozměry posterů!

Bohužel vyšlo najevo, že z větší části budeme mít k dispozici jiné panely na postery než jsme předpokládali! Jejich šířka je 120 cm, výška ale jen 100 cm.

Pokud někdo již vytiskl poster, který na výšku přesahuje 100 cm, nemusí se však děsit: budeme mít k dispozici omezený počet panelů rozměrů 87 cm (šířka) x 118 cm (výška), ty by měly na vyvěšení posterů původně oznámených maximálních rozměrů stačit.

Prosím ty z vás, kteří již mají hotový poster takto „nadměrný“, aby mně to sdělili na jiris@sci.muni.cz, abych věděl kolik takových bude a mohl zajistit jejich umístění na vhodné panely. Ostatním (co poster ještě nevytiskli), doporučujeme, aby jej přizpůsobili nově uvedeným rozměrům: nemusíte využít navýšené šířky, ale raději ať nemá více než 100 cm na výšku, lépe o nějaký ten cm méně. Nicméně zkušenost je prý taková, že postery mohou dole i přesahovat, tedy vyset. Pokud by někdo v přípravě svého posteru již hodně pokročil, měl naplánovanou výšku přes 100 cm a nechtělo se mu formátování předělávat, nechť se se mnou spojí − snad budu schopen na základě informací od účastníků odhadnout, kolik vyšších panelů ještě je k dispozici a sdělit vám, je-li pro daný poster ještě volný takový vyšší panel.

 

Drobná úprava programu:

Odřekl jeden řečník v prvním, tj. pátečním, bloku. Příspěvek byl nahrazen jiným, starý soubor s programem byl nahrazen upraveným.

 

Počet přihlášených účastníků se blíží 150!

 

Na brzkou shledanou v Brně!

 

Jiří Schlaghamerský

za organizační výbor

 

Aktualizace k 26. 9. 2013

Program konference ZDE

Vážení a milí přihlášení účastníci (a samozřejmě i ostatní zájemci),

výše i níže najdete odkaz na soubor (pdf ) s programem konference (do jejího konání ještě zbývá nějaký čas, takže nelze vyloučit, že ještě dojde k nějakým drobnějším změnám). Ústní příspěvky uvedené v programu byly tedy přijaty (jejich autoři nechť toto berou jako potvrzení). Počet příspěvků přihlášených jako ústní byl velký a výrazně přesahoval časové možnosti, které nám délka konference poskytuje (přičemž jsme nechtěli opustit koncept společného a celistvého zážitku – tedy nedělení do paralelních sekcí). Ačkoliv jsme čas na zvané přednášky omezili na 30 minut a na ostatní referáty na 15 minut (včetně diskuse), byli jsme nuceni provést výběr a některé přihlášené referáty vyřadit. Ti první autoři, jejichž přihlášený ústní příspěvek přijat být nemohl, již dostali oznámení e-mailem. Mají možnost daný příspěvek místo toho prezentovat formou plakátového sdělení – posteru a organizační výbor doufá, že tuto možnost příjmou. Počet plakátových sdělení jsme neomezovali a doufáme, že čas během přestávek a “poster session” umožní všem zájemcům se s nimi seznámit.

Prosíme účastníky, aby při přípravě ústních příspěvků vedli v patrnosti výše uvedený časový limit. Prezentace bude třeba uložit na počítač v sále nejpozději během přestávky předcházející danému bloku (přednášející v prvním bloku by tak měli učinit v době registrace). Aula Vinařská je vybavena kvalitní audiovizuální technikou (počítačem, dataprojektorem, zpětným projektorem a aktivním mixážním pultem s výkonným zesilovačem – ten snad potřebovat nebudeme). Kdybyste však svůj referát chtěli prezentovat pomocí nějakého méně frekventovaného softwaru, pošlete raději v dostatečném předstihu dotaz a mi zjistíme, zda to je možné.

Maximální rozměry posterů jsou 90 cm na šířku a 120 cm na výšku. Postery bude možné pověsit od začátku konference, resp. snad již před jejim zahájením, v prostoru před aulou. K tomu potřebné pomůcky budou k dispozici na místě.

Jak je na konferencích ČSPE zvykem, bude vydán “předkonferenční” sborník abstraktů, nikoliv však “pokonferenční” sborník článků.

Potvrzení o platbě obdržíte při registraci.

Na setkání v Brně se těší

Michal Horsák, Milan Chytrý a Jiří Schlaghamerský
(poslední je zodpovědný za případné překlepy výše)

organizační výbor

 

Pozor aktualizace  (oznámení z 31. 8.; původní informace ke konferenci viz níže)

 

Jak je vidět z pozdního, za poslední dny však velmi slibného nárůstu přihlášek, mnozí zájemci
o konferenci se teprve probouzejí z aestivace.

 

Termín pro přihlášení na konferenci proto posouváme na 9. září (při platbě registračního poplatku v regulérní výši, tj. jako dosud do 31. 8.; pro platby realizované po 9. 9. zůstáva vyšší sazba).

Nejzazší termín pro vložení abstraktů je rovněž 9. 9. (organizační výbor musí zavčas posoudit zda mohou být všechny příspěvky přihlášené jako ústní přijaty, případně je odmítnout/navrhnout jejich prezentaci formou posteru; sestavit program a sborník…).

Prosíme však, abyste přihlašování a vkládání příspěvků zbytečně neodkládali – usnadníte nám tím přípravu konference.

Konferenci věnujeme letos zesnulému prof. Vojtěchovi Jarošíkovi, členu naší společnosti, významnému českému ekologovi a pro mnohé z nás drahému kolegovi. Jeho osobnost a dílo připomene jeho úzký spolupracovník prof. Petr Pyšek.

S potěšením oznamujeme, že jako další zvaní řečníci se ujali přednesu úvodních přednášek: Petr Baldrian, Michal Hájek, Tomáš Herben, Jakub Hruška, Jana Jersáková, Stano Pekár (bez titulů, v abecedním pořádku). Názvy jejich přednášek budou upřesněny v příštích dnech.

Původní informace

Termín konání: 18.–20. října 2013
Místo konání: Brno, Aula Vinařská (Vinařská 5, 603 00 Brno). Areál Masarykovy univerzity na Vinařské v Pisárkách je dobře dostupný od hlavního nádraží tramvají č. 1, autem po vyznačených trasách směrem k brněnskému výstavišti.
Zaměření a odborný program: Konference pokrývá celou oblast ekologie jako primárně biologické discipliny s mnoha přesahy, tzn. od úrovně organismů až po úroveň globálního ekosystému. Cílem je rozvíjení komunikace a spolupráce odborníků a studentů bádajících v biologicko-ekologických oborech v akademických institucích, lidí činných v ochraně přírody (státní i ve spolcích) a dalších zájemců o ekologii. Konference by měla představovat krok k lepšímu propojení ekologického výzkumu (základního i aplikovaného) v České republice a zvýšení vzájemné informovanosti o tom, co se v české ekologii děje. Primárním jazykem konference bude čeština, účastníci ze Slovenska jsou vítaní.
Přednášky a postery: Organizátoři si vyhrazují právo přesunout příspěvek z kategorie ústních vystoupení do kategorie posterů (o takovém rozhodnutí budou příslušné účastníky zavčas informovat). Doba k přednesení referátu bude maximálně 20 minut (15 přednes + diskuse). Promítací technika (dataprojektor a počítač) budou k dispozici. Rozměry posterů by neměly přesahovat 90 (šířka) x 120 (výška) cm. V případě dotazů kontaktujte organizátory (jiris@sci.muni.cz).

Přihlášky na konferenci: Na konferenci se přihlašujte do 31. 8. 2013 na webové stránce ČSPE (https://www.cspe.cz). Zde si také objednávejte ubytování, snídaně a obědy (příslušné částky připočtěte ke konferenčnímu poplatku). Přihlášky a platby po termínu budou možné za zvýšený registrační poplatek.

Konferenční poplatky (pokrývají náklady na konferenci, občerstvení a slavnostní večeři)

 

Při platbě do 31. 8. 2013
Člen ČSPE                                              –  1000 Kč
Člen ČSPE (studenti, důchodci)        –   500 Kč
Nečlen                                                     –   2000 Kč
Nečlen (studenti, důchodci)               –   1000 Kč

 

Při platbě po 31. 8. 2013

Člen ČSPE                                              –   1500 Kč
Člen ČSPE (studenti, důchodci)        –   750 Kč
Nečlen                                                     –   3000 Kč
Nečlen (studenti, důchodci)               –   1500 Kč

 

O členství v ČSPE lze požádat vyplněním formuláře (www.cspe.cz/clenstvi-v-cspe), povinnost placení členských poplatků vzniká až v následujícím kalendářním roce.
Členové, dlužící členské příspěvky, platí konferenční poplatek jako nečlen. Zkontrolujte si po přihlášení na www.cspe.cz (horní lišta). Přejete-li si podpořit rozpočet konference, zaplaťte nejvyšší poplatek – děkujeme.

Platbu proveďte zvoleným způsobem na účet 219259025/0300Variabilní symbol 400, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.

Ubytování a stravování (Garni hotel Vinařská v místě pořádání konference) je třeba objednat a zaplatit předem, příslušnou částku připočtěte ke konferenčnímu poplatku. U pozdních přihlášek organizátoři nemohou garantovat ubytování v místě konání konference; nebude-li již volná kapacita, budou si opozdilci muset nocleh sjednat sami!
Nocleh: 300,- Kč/noc v dvoulůžkovém pokoji (600,- Kč/noc bude-li někdo chtít pokoj sám pro sebe); zájemci o trošku skromnější ubytování za 250,- Kč/noc nechť se včas obrátí s neformální leč zdůvodněnou žádostí na organizátory – preferovat budeme studentské účastníky z daleka, např. Slovenska, „do vyčerpání zásob“.
Snídaně (jednoduchá) 80,- Kč, oběd 100,- Kč. Na přihlášce zaškrtněte objednané položky.

Organizuje Česká společnost pro ekologii o.s., Branišovská 31, 370 05 České Budějovice (www.cspe.cz) (kontakt: cspe@rf.jcu.cza Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovi univerzity, Kotlářská 2, 611 37 Brno.

Kontakt (za organizátory) Jiří Schlaghamerský (jiris@sci.muni.cz), Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie, Kotlářská 2, 611 37 Brno.