Ekologie 2019

Program konference
Sborník abstraktů
Seznam posterů
Plenární přednáška (středa): Prof. Catherine H. Graham, Swiss Federal Research Institute WSL: Linking patterns and processes across scales: a case study with Neotropical hummingbirds
Stále je možné přihlásit se na konferenci, i když již pouze bez konferenčního příspěvku. Registrační formulář: http://bit.ly/2vxr28a

‘Rising Stars’ – Vedoucí jednotlivých sekcí a zvaní přednášející
Martin Volf (iDiv Leipzig & Biology Centre CAS, České Budějovice)

Radek Michalko (Mendel University, Brno)

Tomáš Václavík (Palacký University, Olomouc)

Elina Mantyla (Biology Centre CAS, České Budějovice)

Vanda Šorfová (Masaryk University, Brno)

Česká společnost pro ekologii (ČSPE) a Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého pořádají v Olomouci ve dnech 4.–6.9.2019 v pořadí sedmou konferenci České společnosti pro ekologii. Konferenčními jazyky budou čeština a angličtina, jejich vzájemný poměr bude záviset na množství přihlášených příspěvků v obou jazycích. Proto prosíme, abyste informaci o konferenci šířili i mezi své zahraniční kolegy.

Téma konference:

Konference pokrývá celé spektrum ekologie jako vědního oboru a jeho aplikací, včetně ochrany přírody.

Důležité termíny:

Termín konání konference: 4.–6.9.2019

Otevření registrace: konec dubna 2019

Snížené vložné při včasné registraci: do 25.7.2019 (prodlouženo)

Registrace abstraktů: do 25.7.2019 (prodlouženo)

Rezervace ubytování: do 15.7.2019

Deadline pro přihlášení na konferenci: do 31.8.2019

Místo konání konference:

Konference se koná v kampusu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 12, Olomouc. Vědecký program (přednášky, poster session, coffee breaks, valná hromada), registrace a čtvrteční raut se uskuteční v aule Přírodovědecké fakulty a přilehlém foyer.

Středeční společenský večer se uskuteční ve Svatováclavském pivovaru, ul. Mariánská 4, Olomouc.

Svatováclavský pivovar

Jak se k nám dostanete:

Z hlavního vlakového nádraží:

 • pěšky cca 15 minut chůze po Masarykově třídě a poté po tř. 17. listopadu
 • tramvají č. 2, 3, 4 a 6, vystoupíte na zastávce “Žižkovo náměstí” odkud zahnete na tř. 17. listopadu
 • tramvají č. 1, 5 a 7, vystoupíte na zastávce “Envelopa” a kolem Právnické fakulty dojdete k Přírodovědecké fakultě

Z hlavního autobusového nádraží:

 • pěšky cca 5 minut chůze směrem k vlakovému nádraží a odtud po Masarykově třídě a poté po tř. 17. listopadu
 • tramvají č. 4, vystoupíte na zastávce “Žižkovo náměstí” odkud zahnete na tř. 17. listopadu

Při příjezdu autem je možné využít parkování přímo v areálu kampusu Přf.

Účastnické poplatky:

Účastnické poplatky do 25.7.2019 (prodloužený termín)

Člen – plné …1800 Kč

Člen – snížené*  …800 Kč

Nečlen – plné – full … 2300 Kč

Nečlen – snížené*  …1100 Kč

Účastnické poplatky od 26.7. do 31.8.2019

Člen – plné  …2100 Kč

Člen – snížené*  …1000 Kč

Nečlen – plné  … 2600 Kč

Nečlen – snížené* … 1300 Kč

*Snížené poplatky platí pro studenty, důchodce a vědce na rodičovské dovolené.

Požádat o členství v ČSPE lze vyplněním formuláře na https://www.cspe.cz/user/register

Předběžný program konference:

Středa 4.9.2019

Od 11:00 Otevření registrace
12:00 – 12:15 Slavnostní zahájení
12:15 – 14:30 Přednášky, přestávky
14:30 – 18:00 Přednášky, přestávky
18:00 – 19:00 Plenární přednáška
Od 20:00 Společenský večer ve Svatováclavském pivovaru (není v ceně konferenčního poplatku, nutná je registrace) http://www.svatovaclavsky-pivovar.cz/

Čtvrtek 5.9.2019

9:00 – 12:00 Přednášky, přestávka
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 15:30 Poster session (bilingual)
15:00 – 18:05 Přednášky, přestávky (in English)
18:05 – 19:30 Valná hromada ČSPE
Od 20:00 RAUT v prostorách Přírodovědecké fakulty UP (v ceně konferenčního poplatku)

Pátek 6.9.2019

9:00 – 12:00 Přednášky, přestávka (in English)
12:00 – 12:30 Cena Vojtěcha Jarošíka, slavnostní zakončení (in English)
12:30 – 13:00 Oběd

Pokyny pro tvorbu příspěvků

Přednášky: Všechny přednášky, kromě zvaných a plenární, se musí vejít do časového limitu 10 minut na prezentaci + 2 minuty na diskuzi a výměnu přednášejících. Délku přednášek budou důsledně hlídat předsedající jednotlivých bloků. Kvůli nabitému programu nemůžeme zajistit projekci prezentací z vlastních počítačů, všechny přednášky tedy budou spouštěny ze společného počítače. Prosíme všechny přednášející, aby své přednášky nahráli nejpozději ráno nebo v poledne před začátkem dopoledního či odpoledního programu. Doporučeným formátem je .pdf, případně .ppt a .pptx. Pro jistotu se vyhněte pokročilejším animacím, aby nedocházelo k problémům s kompatibilitou.

Postery: Doporučená velikost posterů je A1. K dispozici nicméně máme i omezený počet stojanů na postery do velikosti A0. Pokud tisknete poster pro příležitost této konference, prosíme o dodržení předepsaného formátu A1. Postery budou přístupné po celou dobu konference přímo v prostorách “coffee breaků” poblíž přednáškového sálu. Proto všechny prezentující žádáme, aby je vyvěsili co nejdříve. Všechny potřeby nutné pro upevnění posterů budou prezentujícím poskytnuty. V době poster session (čtvrtek 5.9. 13:00-15:30) žádáme všechny prezentující, aby byli u svých posterů a podávali zájemcům podrobnější informace o prezentovaných projektech. Pro podpoření multidisciplinarity nebudeme shlukovat postery do tématických bloků, ale budeme je instalovat v pořadí, v jakém budete přicházet k registraci. V seznamu příspěvků proto nebudou postery číslovány a budou řazeny abecedně.

Pokyny pro přihlašování příspěvků: 

Nadále bychom rádi udrželi charakter konference coby mezioborové platformy sloužící k setkávání ekologů nejrůznějších specializací, ať již metodologických, konceptuálních nebo taxonomických. Proto nebudeme ani nadále vést specializované paralelní bloky specializovaných přednášek, ale upřednostníme jeden souběžný mezioborový blok. Koncipujte proto, prosím, své příspěvky spíše obecněji, s mezioborovými přesahy. Kvůli větší internacionalizaci naší společnosti a zapojení zahraničních ekologů působících v ČR i okolních zemích jsme se rozhodli pokračovat ve vedení převážné části programu konference v anglickém jazyce, jako tomu bylo již na předchozích konferencích pořádaných ČSPE. Rádi bychom anglickému programu věnovali co nejvíce prostoru, přinejmenším celý čtvrteční program, avšak konkrétní rozsah bude záviset na počtu přihlášených příspěvků v jednotlivých jazycích. Proto vybízíme co nejvíce účastníků pro prezentaci svých příspěvků v angličtině, a to včetně posterů. Věříme, že jsme všichni zvyklí své projekty v angličtině prezentovat a nebude tak větší problém zahraniční kolegy seznámit s naším výzkumem a zapojit je do ČSPE. Abstrakt musí mít maximálně 1500 znaků, název příspěvku nesmí přesáhnout 100 znaků. Z časových i prostorových důvodů bohužel musíme omezit počet příspěvků, každý účastník proto může přihlásit pouze jednu přednášku nebo jeden poster.

Pokyny pro placení:

Účastnický poplatek zahrnuje:

 • účast na konferenci, občerstvení během přestávek
 • večerní raut ve čtvrtek  5.9.2019

Účastnický poplatek nezahrnuje:

 • obědy (lze objednat a zaplatit při online registraci)
  snídaně
 • společenský večer ve středu 4.9.2019
 • ubytování

Účastnické poplatky posílejte na účet č.219259025/0300. 

Snížené vložné je možné uhradit do 25.7.2019 (prodloužený termín).

Konkrétní pokyny pro zaplacení poplatků (včetně individuálního variabilního symbolu) obdržíte emailem do několika dnů po registraci. Doklady o zaplacení budou vystavovány během konference u registrace. V případě jakýchkoliv nejasností nebo jiných dotazů ohledně platby se obracejte na tajemníka společnosti Ondřeje Mudráka (ondrej.mudrak@centrum.cz).

Ubytování a stravování:

Ubytování si zajišťuje a platí každý účastník sám. Ubytování na kolejích bylo možné rezervovat jen do 15.7.2019. Ubytovat se je možné na kolejích Generála Svobody v kampusu Přírodovědecké fakulty UP, kde jsou pro účastníky konference rezervovány jednolůžkové (cena 500,- Kč/ os./ noc) a dvoulůžkové pokoje (cena 350,- Kč/ os./ noc). Poplatek za ubytování je možné uhradit na místě hotově nebo kartou. Pro rezervaci lůžka kontaktujte Ubytovací kancelář kolejí Generála Svobody na hotel@upol.cz nebo telefonicky na čísle 585 638 016 do 15.7.2019. Pro urychlení procesu ubytování na kolejích v den příjezdu doporučujeme již při telefonické či emailové objednávce ubytování nahlásit adresu trvalého bydliště, datum narození, číslo občanského průkazu nebo u cizinců číslo pasu.

https://skm.upol.cz/ubytovani/rezervace/rezervace-zamestnanci/

Oběd je nutné objednat a zaplatit společně s registračním poplatkem (viz výše). Obědy budou vydávány v hlavní menze v kampusu Přírodovědecké fakulty UP. Cena za oběd je 100,- Kč.

https://skm.upol.cz/stravovani/menza-17-listopadu/

Další možnosti ubytování v okolí Přf:

Hotel Palác https://www.hotelpalac.cz/

Apartmány Mariánská http://www.apartmanyolomouc.cz/cs/marianska/index.html

Hotel U Dómu sv. Václava https://www.hoteludomu.cz/

Hotel Alley https://www.hotel-alley.com/

Long Short Story Hostel http://www.longstoryshort.cz/

Organizační výbor:

Eva Remešová, Vladimír Remeš, Robert Tropek, Lenka Harmáčková, Martin Rulík, Tomáš Václavík, David Storch, Ondřej Mudrák, Lenka Storchová, Jan Mertens

Kontakt:

konferenceCSPE2019@seznam.cz

Ke stažení:

cspe 2019_1cirkular_cz

cspe_2019_2cirkular cz/en

cspe_2019_program

cspe 2019_abstracts

cspe_2019_posters