Kurz Aktuální trendy v ochraně přírody

Rádi bychom upozornili členy ČSPE na kurz Aktuální trendy v ochraně přírody, který od ledna 2022 pro veřejnost (odbornou i laickou) pořádá Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK. Registrace (do 31. 12. 2021) i veškeré podrobnosti najdete zde: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/zivotni-prostredi/CZV/ochrana-prirody