Nové číslo Bulletinu ČSPE

Právě vyšlo nové číslo Bulletinu České společnosti pro ekologii, které pod vedením Vladimíra Remeše připravil výbor společnosti.

Po diskuzi členské základny na posledním valném shromáždění jsme upustili od originálních článků a bulletin bude v následujících letech “pouze” informačním zpravodajem o dění v ČSPE a o jejích nejbližších plánech. Vedle shrnutí aktivit v posledním roce v tomto bulletinu najdete i shrnutí vítězných publikací laureátů Ceny Vojtěcha Jarošíka nebo náhled právě dokončovaných nových webových stránek ČSPE.

Ke stažení: 
Bulletin ČSPE 2020