Prohlášení odborných společností a akademických pracovišť k zahájení přípravy plavebního koridoru Dunaj-Odra-Labe

Prohlášení odborných společností a akademických pracovišť ZDE