Prohlášení ČSPE k nekoncepčnosti příprav chystané novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny

Prohlášení České společnosti pro ekologii k absenci široké odborné diskuze k chystané novelizaci zákona o ochraně přírody a krajiny

(pdf stanoviska ke stažení)

Jakákoliv novela legislativy v oblasti ochrany přírody má potenciálně dalekosáhlé důsledky pro naši přírodu v následujících desetiletích. Proto by měla být pečlivě připravena a předem diskutována se zainteresovanou odbornou veřejností, stejně jako s právníky a dalšími aktéry podílejícími se na znění zákonů. Česká společnost pro ekologii (ČSPE) tímto vyjadřuje znepokojení nad tím, že podobná diskuze neproběhla a chystaná novela zákona č. 114/1992 Sb. (zákon o ochraně přírody a krajiny) tak může být parlamentem projednávána bez předchozí důkladné reflexe toho, co dosud platná verze zahrnovala, v čem nebyla dostatečná a co je nutné revidovat. Silně nás znepokojuje i koncepční nepropojenost novely tohoto zákona s dlouhodobě připravovanou aktualizací seznamu zvláště chráněných druhů ve vyhlášce č. 395/1992 Sb.


Výbor ČSPE, nezávislé odborné společnosti sdružující vědecké, akademické i odborné pracovníky zabývající se ekologií, tímto důrazně apeluje na to, aby příslušné orgány diskuzi nad změnami zákona o ochraně přírody a krajiny i nad jeho propojením s aktualizací vyhlášky o zvláště chráněných druzích neprodleně zahájily a tím se odpovědně postavily k budoucnosti ochrany přírody v ČR.

 

RNDr. Robert Tropek, Ph.D., předseda ČSPE