Rozhovor o aplikované ekologii s Prof. Janem Frouzem

K příležitosti letošního mezinárodního Dne ekologie (14. září 2021), organizovaném Evropskou ekologickou federací (European Ecolological Federation), jejímž je Česká společnost pro ekologii členem, připravila Kateřina Čiháková rozhovor s Prof. Janem Frouzem, kterému právě vyšla kniha Aplikovaná ekologie, kde vysvětluje ekologické principy v zemědělství, lesnictví a rybářství. Těmito tématy se zabývá i níže přiložený rozhovor. Jan Frouz působí na Ústavu pro životní prostředí PřF UK a vede Centrum pro otázky životního prostředí UK.

Pokud by členové společnosti měli další nápady pro příští ročníky, velmi je uvítáme! Kontaktujte, prosím, výbor ČSPE (info@cspe.cz), nebo přímo Kateřinu Čihákovou, která si vzala tuto popularizační akci na starosti.

Ke stažení: 
Rozhovor Kateřiny Čihákové s Janem Frouzem o aplikované ekologii