Veřejná podpora “pastevních rezervací” u Milovic

Česká společnost pro ekologii se rozhodla veřejně podpořit aktivity o. p. s. Česká krajina související se zaváděním a udržováním pastevního managementu v bývalém vojenském prostoru Milovice-Mladá.

Znění dopisu adresovaného hejtmance a zástupcům Rady Středočeského kraje zveřejňujeme ZDE