Vyhlášení výsledků Ceny Vojtěcha Jarošíka

Ve spolupráci s katedrou ekologie Přírodovědecké fakulty UK pořádáme Cenu Vojtěcha Jarošíka za vynikající studentské práce v oboru ekologie. Pro rok 2021 se na prvním místě umístil přehledový článek Jiřího Tůmy, absolventa Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity působícího zároveň v Biologickém centru AV ČR, publikovaný v Biological Reviews pod názvem „Ant-termite interactions: an important but under-explored ecological linkage”. Další dvě oceněné práce sdílely shodný počet bodů. Jednou byla paleobotanická studie Anny Šolcové, doktorandky katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy afiliované zároveň k brněnské paleoekologické laboratoři Botanického ústavu AV ČR, nazvaná „Abrupt vegetation and environmental change since the MIS 2: A unique paleorecord from Slovakia (Central Europe)“ a vydaná v časopise Quaternary Science Reviews. Poslední oceněnou je pak publikace Jana Kočího z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a liběchovského Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, jež vyšla v Molecular Ecology pod názvem „No evidence for accumulation of deleterious mutations and fitness degradation in clonal fish hybrids: Abandoning sex without regrets“. Další podrobnosti o posledním ročníku Ceny VJ najdete zde: https://www.cspe.cz/ceny-vojtecha-jarosika/cena-vojtecha-jarosika-za-rok-2021/