Zástupci odborných spolků jednali s premiérem o “Soutoku”

Dne 8.9. zástupci odborných společností diskutovali s premiérem Andrejem Babišem ochranu jihomoravských lužních lesů (tzv. Moravská Amazonie).
 Kvůli koronaviru schůzka proběhla přes internet, vedle premiéra byl „připojen“ ředitel AOPK František Pelc, odborné spolky reprezentovali David Storch (ČSPE) a Lukáš Čížek (ČSE a ČSPE).

Premiér na úvod řekl, že nedávno četl „Společné prohlášení odborných společností k problematice ochrany jihomoravských luhů“ ze začátku letošního června i „Otevřený dopis odborných společností v reakci na ostudnou formu komunikace Ministerstva zemědělství“, v níž si odborné společnosti stěžovaly na reakci náměstka pro řízení Sekce lesního hospodářství pana Mgr. Patrika Mlynáře.

David Storch pak premiérovi stručně představil význam jihomoravských luhů, zmínil jejich tristní stav a letité marné snahy o jejich ochranu. Za hlavní překážku ochrany označil postoj Ministerstva zemědělství. Premiér následně zavolal ministru zemědělství, který řekl, že MZe k problematice ochrany JM luhů chystá konferenci a zmínil existenci biosférické rezervace Dolní Morava.

Premiér projevil vůli problém řešit. Navrhl schůzku, respektive videokonferenci, s účastí svou, ministrů Ze a ŽP, ředitele LČR, zástupců AOPK a odborných společností. Taková schůzka by mohla znamenat zásadní průlom. Snad proběhne, dosavadní postup nicméně dává jistou naději.